• ІВЕ НАН України

  Інститут вугільних енерготехнологій

  Національної академії наук України

  Детальнiше ›

Главная страница

Інститут вугільних енерготехнологій (ІВЕ) Національної академії наук України (НАН) - науково-дослідний інститут НАН України, що входить до складу Відділення фізико-технічних проблем енергетики (ВФТПЕ) НАН України.

Впродовж останніх тридцяти років, постійно вдосконалюючись та розширюючись, пройшов низку перетворень - з Відділення високотемпературного перетворення енергії (ВВПЕ) НАН України, на базі якого був створений, до Науково-технічного центру вугільних енерготехнологій (НТЦВЕ) НАН України та Міненерго України і, нарешті, Інституту вугільних енерготехнологій (ІВЕ) НАН України, правонаступником яких є на даний час.

Очолювали НТЦВЕ - ІВЕ: академік НАН України, Ю.П. Корчевой (1997-2009 рр.), академік НАН України - О.Ю. Майстренко (2009-2011 рр.).

На сьогодні Інститут очолює к.т.н. Н.І. Дунаєвська.

Головними завданнями Інституту є:

 • Проведення фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на одержання нових знань та їх практичну реалізацію в паливно-енергетичному комплексі (ПЕК) України, а також підвищення енергетичної безпеки України.
 • Розробка нових екологічно чистих енерготехнологічних процесів.
 • Розробка нових процесів очищення продуктів згоряння/газифікації від шкідливих викидів.
 • Розробка нових діагностичних приладів високотемпературних процесів.
 • Розробка та впровадження нових державних стандартів (в т.ч. гармонізованих з ISO), регламентуючих якість твердого палива та його використання, а також екологічно орієнтованих галузевих керівних документів та Програм, узгоджених з Директивами Європейського співтовариства.
 • Науково-технічне забезпечення впровадження нових екологічно безпечних технологій в енергетичному та інших секторах економіки країни.
 • Розробка та реалізація заходів із енергозбереження та енергоефективності. 

В Інституті функціонують понад п'ять наукових відділів та лабораторій.

Дослідження здійснюються за такими основними напрямами:

кінетика процесів горіння та газифікації твердого палива, в т.ч. під тиском; вивчення динаміки піролізу паливних частинок; розробка процесів у різних модифікаціях киплячого шару, в т.ч. у циркулюючому киплячому шарі; фізико-технічні основи процесів очищення продуктів згоряння та газифікації від оксидів сірки, оксидів азоту, пилу; математичне моделювання енергетичних процесів; створення нового аналітичного та діагностичного обладнання контролю високотемпературних процесів та багато інших.