• Другий японсько-український семінар з питань енергетики (Матеріали доповідей семінару)

  1 жовтня 2015 р. в Києві за сприяння Інституту вугільних енерготехнологій НАН України відбувся Другий японсько-український семінар з питань енергетики.

  Матеріали доповідей семінару надані учасниками для вільного скачування
  (знаходяться на вкладці головного меню "Публікації та downloads"/пункт "Обрані матеріали для вільного скачування").

  Детальнiше ›

 • The 12-th International research and practical conference "Coal heat power industry: ways of reconstruction and development"

  Dear colleagues!

  Invite you to participate in:
  The 12-th International research and practical conference 2016!
  Conference date: September, 21-24, 2016.
  Conference location: 
  Large Conference Hall of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

  Детальнiше ›

 • 12-тя Міжнародна науково-практична конференція: "Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку"

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
  12-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
  "Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку"
  Час і місце проведення конференції: 21-24 вересня 2016 р.,
  Великий конференц-зал Національної академії наук України, м. Київ.

  Детальнiше ›

Главная страница

Інститут вугільних енерготехнологій (ІВЕ) Національної академії наук України (НАН) - науково-дослідний інститут НАН України, що входить до складу Відділення фізико-технічних проблем енергетики (ВФТПЕ) НАН України.

Впродовж останніх тридцяти років, постійно вдосконалюючись та розширюючись, пройшов низку перетворень - з Відділення високотемпературного перетворення енергії (ВВПЕ) НАН України, на базі якого був створений, до Науково-технічного центру вугільних енерготехнологій (НТЦВЕ) НАН України та Міненерго України і, нарешті, Інституту вугільних енерготехнологій (ІВЕ) НАН України, правонаступником яких є на даний час.

Очолювали НТЦВЕ - ІВЕ: академік НАН України, Ю.П. Корчевой (1997-2009 рр.), академік НАН України - О.Ю. Майстренко (2009-2011 рр.).

На сьогодні Інститут очолює к.т.н. Н.І. Дунаєвська.

Головними завданнями Інституту є:

 • Проведення фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на одержання нових знань та їх практичну реалізацію в паливно-енергетичному комплексі (ПЕК) України, а також підвищення енергетичної безпеки України.
 • Розробка нових екологічно чистих енерготехнологічних процесів.
 • Розробка нових процесів очищення продуктів згоряння/газифікації від шкідливих викидів.
 • Розробка нових діагностичних приладів високотемпературних процесів.
 • Розробка та впровадження нових державних стандартів (в т.ч. гармонізованих з ISO), регламентуючих якість твердого палива та його використання, а також екологічно орієнтованих галузевих керівних документів та Програм, узгоджених з Директивами Європейського співтовариства.
 • Науково-технічне забезпечення впровадження нових екологічно безпечних технологій в енергетичному та інших секторах економіки країни.
 • Розробка та реалізація заходів із енергозбереження та енергоефективності. 

В Інституті функціонують понад п'ять наукових відділів та лабораторій.

Дослідження здійснюються за такими основними напрямами:

кінетика процесів горіння та газифікації твердого палива, в т.ч. під тиском; вивчення динаміки піролізу паливних частинок; розробка процесів у різних модифікаціях киплячого шару, в т.ч. у циркулюючому киплячому шарі; фізико-технічні основи процесів очищення продуктів згоряння та газифікації від оксидів сірки, оксидів азоту, пилу; математичне моделювання енергетичних процесів; створення нового аналітичного та діагностичного обладнання контролю високотемпературних процесів та багато інших.