D1-Proposal
¬≥дд≥л енергетичного використанн€ твердого палива EN