Інститут

Інститут вугільних енерготехнологій (ІВЕ) Національної академії наук (НАН) України - входить до складу Відділення фізико-технічних проблем енергетики (ВФТПЕ) НАН України.

На сьогодні Інститут очолює к.т.н. Н. І. Дунаєвська.

Головними завданнями Інституту є:

 • Проведення фундаментальних та прикладних досліджень, що спрямовані на підвищення ефективності використання енергії твердих палив.
 • Розроблення сучасних методів енергозбереження та енергоефективності.
 • Розроблення методів діагностики та зниження викидів забруднюючих речовин.
 • Створення технологій отримання нових палив.
 • Удосконалення методів паливопідготовки та паливо забезпечення.
 • Створення нових високоефективних екологічно чистих енергетичних технологій та удосконалення існуючих технологій термічної та хімічної переробки твердих палив з метою використання в енергетиці та промисловості.

В Інституті функціонують три наукових відділа та дві лабораторій в складі нуакових відділів. 

  Дослідження здійснюються за такими основними напрямами:

  • Спільне спалювання різних видів твердого палива (вугілля, біомаса тощо) на пиловугільних котлоагрегатах ТЕС України.
  • Озонне очищення димових газів від шкідливих викидів в процесах термічної переробки твердого палива.
  • Наукові засади та технології зниження утворення оксидів азоту для досягнення відповідності викидів пиловугільних котлоагрегатів ТЕС України нормативам ЄС.
  • Розробка наукових засад та екологічно безпечних технологій термічної переробки альтернативних палив (RDF та ін.) та вугілля в киплячому та щільному шарах для виробництва теплової та електричної енергії у відповідності до вимог ЄС.
  • Розвиток технологій пиловидного спалювання для створення нових та реконструкції існуючих антрацитових і газомазутних котлоагрегатів з їх переведенням на вітчизняне газове вугілля.
  • Розробка парогазових установок на твердому паливі з газифікацією та спалюванням вугілля та використанням паливних елементів.
  • Розроблення процесів конверсії твердих органічних відходів в збагачений воднем синтез-газ для відновлювано-водневої енергетики та паливно-комірчаних енергетичних установок.
  • Дослідження особливостей спалювання вугілля в топках енергетичних котлоагрегатів з використанням високоефективних пальників з низькими викидами оксидів азоту.
  • Розробка методів модернізації та реконструкції існуючих вугільних котлоагрегатів для підвищення ефективності та продовження терміну їх роботи.
  • Дослідження  теоретичних основ та методів зменшення викидів сірки при спалюванні енергетичного вугілля з використанням напівсухих технологій їх уловлення.
  • Аналіз властивостей і діагностика параметрів багатофазних гомогенних і гетерогенних середовищ.
  • Залучення до паливної бази енергетики відходів вуглезбагачення, некондиційного вугілля та біомаси, а також розробка технологій для їх енергетичного використання.
  • Розробка шляхів оптимізації паливозабезпечення теплових електростанцій.
  • Розробка нормативно-технічної документації з якості вугілля.
  • Розробка систем діагностики та обліку енергоресурсів на основі сучасних бездротових пристроїв. 
  • Розробка нормативно-технічної документації в галузі контролю та інвентаризації викидів забруднюючих речовин і парникових газів при спалюванні палива та поводження з відходами від спалювання твердого палива.