Напрями досліджень

1. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень, що спрямовані на підвищення ефективності використання енергії твердих палив.

2. Розроблення сучасних методів енергозбереження та енергоефективності 

3. Розроблення методів діагностики та зниження викидів забруднюючих речовин.

4. Створення технологій отримання нових палив.

5. Удосконалення методів паливопідготовки та паливо забезпечення.

6. Створення нових високоефективних екологічно чистих [енергетичних] технологій та удосконалення існуючих технологій термічної та хімічної переробки твердих палив з метою використання в енергетиці та промисловості.