Вакансії

ІНСТИТУТ ВУГІЛЬНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ

вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070,
тел.: (44) 425-50-68, тел./факс: (44) 537-22-41
ЄДРПОУ 21609277

E-mail:
ceti@i.kiev.ua

оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади
провідного інженера

ЛАБОРАТОРІЇ ПАЛИВНИХ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ
ВІДДІЛУ ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ ВУГІЛЛЯ

На заміщення вакантної посади провідного інженера з основного напряму діяльності може претендувати особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка
(для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Заяви та документи приймаються до 27 січня 2020 року за адресою:
вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070, тел. (44) 425-50-68.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
учений секретар Інституту к. т. н. Голенко Ірина Львівна,
тел. (44) 425-53-91.

 

Дата оприлюднення оголошення: 27.12.2019

ІНСТИТУТ ВУГІЛЬНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ

вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070,
тел.: (44) 425-50-68, тел./факс: (44) 537-22-41
ЄДРПОУ 21609277

E-mail:
ceti@i.kiev.ua

оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади
молодшого наукового співробітника
ВІДДІЛУ ФІЗИКИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ПРОЦЕСІВ

(три вакантні посади)

На заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника може претендувати особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка
(для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Заяви та документи приймаються до 27 січня 2020 року за адресою:
вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070, тел. (44) 425-50-68.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
учений секретар Інституту к. т. н. Голенко Ірина Львівна,
тел. (44) 425-53-91.

 

Дата оприлюднення оголошення: 27.12.2019

ІНСТИТУТ ВУГІЛЬНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ

вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070,
тел.: (44) 425-50-68, тел./факс: (44) 537-22-41
ЄДРПОУ 21609277

E-mail:
ceti@i.kiev.ua

оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади
головного конструктора
ВІДДІЛУ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА

На заміщення вакантної посади головного конструктора може претендувати особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр, яка має не менше трьох років досвіду.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка
(для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Заяви та документи приймаються до 27 січня 2020 року за адресою:
вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070, тел. (44) 425-50-68.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
учений секретар Інституту к. т. н. Голенко Ірина Львівна,
тел. (44) 425-53-91.

 

Дата оприлюднення оголошення: 27.12.2019

Витяг 1.jpg

Витяг 2.jpg

Витяг 3.jpg

Витяг.jpgІНСТИТУТ ВУГІЛЬНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ

вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070,
тел.: (44) 425-50-68, тел./факс: (44) 537-22-41
ЄДРПОУ 21609277

E-mail:
ceti@i.kiev.ua

оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади
провідного інженера
ВІДДІЛУ ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ ВУГІЛЛЯ

На заміщення вакантної посади провідного інженера з основного напряму діяльності може претендувати особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка
(для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Заяви та документи приймаються до 15 грудня 2019 року за адресою:
вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070, тел. (44) 425-50-68.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
учений секретар Інституту к. т. н. Голенко Ірина Львівна,
тел. (44) 425-53-91.

 

Дата оприлюднення оголошення: 14.11.2019ІНСТИТУТ ВУГІЛЬНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ

вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070,
тел.: (44) 425-50-68, тел./факс: (44) 537-22-41
ЄДРПОУ 21609277

E-mail:
ceti@i.kiev.ua

оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади
головного технолога
ЛАБОРАТОРІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ

ВІДДІЛУ ФІЗИКИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ПРОЦЕСІВ

На заміщення вакантної посади головного технолога з основного напряму діяльності може претендувати особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка
(для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Заяви та документи приймаються до 15 грудня 2019 року за адресою:
вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070, тел. (44) 425-50-68.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
учений секретар Інституту к. т. н. Голенко Ірина Львівна,
тел. (44) 425-53-91.

 

Дата оприлюднення оголошення: 14.11.2019
ІНСТИТУТ ВУГІЛЬНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ НАН УКРАЇНИ

вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070,
тел.: (44) 425-50-68, тел./факс: (44) 537-22-41
ЄДРПОУ 21609277

E-mail:
ceti@i.kiev.ua

оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади
старшого наукового співробітника
ВІДДІЛУ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА

На заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника може претендувати особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:
1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки;
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка
(для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Заяви та документи приймаються до 15 грудня 2019 року за адресою:
вул. Андріївська, 19, м. Київ, 04070, тел. (44) 425-50-68.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу:
учений секретар Інституту к. т. н. Голенко Ірина Львівна,
тел. (44) 425-53-91.

 

Дата оприлюднення оголошення: 15.11.2019