Матеріали конференцій
ВУГІЛЬНА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА:  ШЛЯХИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. 
XIV Міжнародна науково-практична конференція.  
ЗБІРКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ. 
Київ 2018