Відділ процесів спалювання та газифікації вугілля (ПГГВ)
Роботи відділу спрямовані на:
– розробку нових технологій спалювання та газифікації вугілля та альтернативних палив в ЦКШ та потоці для енергетичних об’єктів для зменшення споживання природного газу при виробництві теплової та електричної енергії,
– створення нових методів термічної переробки вугілля та відходів вуглезбагачення, в тому числі в різних модифікаціях киплячого та щільного шару, для промислових та комунальних котлоагрегатів малої та середньої потужності, розробку їх конструкцій та методів теплового розрахунку;
– вивчення процесів спалювання та газифікації твердого палива різного походження та ступеня метаморфізму з метою використання технологій газифікації для отримання синтез-газу (SG);
– розробку та впровадження технічних рішень і рекомендацій стосовно шляхів та методів реконструкції твердопаливних котлоагрегатів ТЕС та ТЕЦ, впливу якості палива на ефективність роботи енергоблоків;
– залучення до паливної бази теплової та комунальної енергетики альтернативних твердих палив, в тому числі твердих побутових відходів/RDF, та вибір технологій для їх ефективного використання.
До складу відділу ПГГВ входить лабораторія Паливних проблем енергетики