Відділ енергетичного використання твердого палива
Відділ енергетичного використання твердого палива UA
Роботи відділу спрямовані на розробку:
–    фізико-технічних та хімічних технологій очистки від забруднюючих речовин газового вугілля Західного Донбасу з метою розширення паливної бази теплофікаційних та електрогенеруючих котлоагрегатів України;
–    нових екологічно чистих технологій пиловугільного спалювання вугілля на ТЕС України;
–    технологій спільного спалювання пилоподібного твердого палива різного ступеня метаморфізму;
–    комплексне вирішення енергетичних та екологічних проблем промислових підприємств України.