Відділ фізики високотемпературних процесів
Роботи відділу спрямовані на:
– дослідження властивостей високотемпературних багатофазних середовищ, і, в першу чергу, пилогазових потоків;
– розробку методів контролю і діагностики процесів спалювання і термічної переробки твердих палив;
– об’єднання фундаментальних фізико-хімічних досліджень для вирішення прикладних задач у галузі діагностичних методик і оптимізації використання твердого палива у енергетиці.
У складі відділу ФВП діє Лабораторія екологічних проблем енергетики