Лабораторія екологічних проблем енергетики
Лабораторія займається: 
  •   розробкою нових технологій та маловитратних методів зменшення шкідливих викидів вугільних ТЕС у довкілля; 
  •   розробкою методично-нормативної документації щодо організації контролю викидів в атмосферу забруднюючих речовин від ТЕС