Лабораторія екологічних проблем енергетики
Лабораторія екологічних проблем енергетики UA
Лабораторія займається:
– розробкою нових технологій та маловитратних методів зменшення шкідливих викидів вугільних ТЕС у довкілля;
– розробкою методично-нормативної документації щодо організації контролю викидів в атмосферу забруднюючих речовин від ТЕС