Лабораторія проблем якості твердого палива
Лабораторія паливних проблем енергетики створена рішенням Вченої ради Інституту (протокол №15 від 19.12.2012 р.), входить до складу відділу ПГГВ і займається:
– лабораторні дослідження та промислові випробування процесів спалювання твердих палив та паливних сумішей в потоці та киплячому шарі;
– розробка методів математичного моделювання та інженерного розрахунку топкових процесів для підвищення ефективності паливовикористання;
– розробка напрямків оптимізації паливозабезпечення теплових електростанцій та розширення їх паливної бази;
– розробка і впровадження нормативно-технічної документації з якості вугілля та засад ціноутворення за його калорійністю.