Відділ фізики високотемпературних процесів

Роботи відділу спрямовані на:

  • дослідження властивостей високотемпературних багатофазних середовищ, і, в першу чергу, пилогазових потоків;
  • розробку методів контролю і діагностики процесів спалювання і термічної переробки твердих палив;
  • об’єднання фундаментальних фізико-хімічних досліджень для вирішення прикладних задач у галузі діагностичних методик і оптимізації використання твердого палива у енергетиці.